korte uitleg programma Lef in leren

Lef in leren is een studiebegeleidingsinstituut dat zich richt op het aanleren van leerstrategieën.
Het instituut richt zich op die leerlingen die in de afgelopen jaren niet geleerd hebben hoe ze het werk
voor school efficiënt en effectief aan kunnen pakken.
De onderdelen die o.a. aan bod komen zijn:
• Leerstrategieën:
– overzien: welke manieren van leren zijn er allemaal en wanneer pas jij ze toe?
– Jezelf kennen (o.a. competentiematrix)
– Cognitieve vaardigheden (vooruitkijken-bijhouden-terugkijken)
– Reflecteren
• Plannen en organiseren
– timemanagement
– Inzicht krijgen in schoolwerk (korte en lange termijn)
– Grotere opdrachten plannen (Gantt)
• Efficiënt lezen (lezen-weten-niet vergeten)
– Braindumps
– Mindmaps
– Flashcards
– Herkneden door tekenen
– Testen door uitleggen
• Motivatie
– Inzicht in persoonlijke motivatie
– Cirkel van invloed en betrokkenheid
– Carol Dweck (mindset)

De praktijk is dat de leerling gemiddeld een half a één uur per middag bezig is met het aanleren
van strategieën. Waar mogelijk gebeurt dit aanleren met behulp van de eigen schoolboeken. Vervolgens passen de leerlingen, steeds onder begeleiding, de aangeleerde strategieën toe op het (huis)werk voor school. Daarnaast werken we werken van tijd tot tijd met een korte speeddate waarin leerlingen ervaringen delen en zo leren van elkaar (Zelfs rollenspellen kunnen aan bod komen: bv. “Hoe ga je het gesprek aan als niet alle info
in its learning staat?”).
Het streven is om het nieuwe leren steeds toe te passen op het werk dat voor school moet gebeuren. Wij kunnen echter niet beloven dat het huiswerk altijd volledig af is als de leerling weer naar huis gaat.
Belangrijk is dat de nieuwe manier van werken op termijn, naast betere resultaten, ook enorme tijdswinst gaat opleveren.