korte uitleg programma Lef in leren

Lef in leren is een studiebegeleidingsinstituut dat zich richt op het aanleren van leerstrategieën.
Het instituut richt zich op die leerlingen die in de afgelopen jaren niet geleerd hebben hoe ze het werk
voor school efficiënt en effectief aan kunnen pakken.
De onderdelen die o.a. aan bod komen zijn:
• Leerstrategieën:
– overzien: welke manieren van leren zijn er allemaal en wanneer pas jij ze toe?
– Jezelf kennen (o.a. competentiematrix)
– Cognitieve vaardigheden (vooruitkijken-bijhouden-terugkijken)
– Reflecteren
• Plannen en organiseren
– timemanagement
– Inzicht krijgen in schoolwerk (korte en lange termijn)
– Grotere opdrachten plannen (Gantt)
• Efficiënt lezen (lezen-weten-niet vergeten)
– Braindumps
– Mindmaps
– Flashcards
– Herkneden door tekenen
– Testen door uitleggen
• Motivatie
– Inzicht in persoonlijke motivatie
– Cirkel van invloed en betrokkenheid
– Carol Dweck (mindset)

De praktijk is dat de leerling een half a één uur per middag bezig is met het aanleren
van de leerstrategieën en het plannen van de diverse werkzaamheden voor school. Bij het plannen wordt vaak een aantal weken vooruit gekeken (bijvoorbeeld naar een volgende toetsperiode). Het aanleren van de diverse strategieën gebeurt bij voorkeur met behulp van de eigen schoolboeken/online lesmethode. De leerlingen passen vervolgens de aangeleerde strategieën toe op het (huis)werk voor school en worden hierin steeds weer begeleid. Van tijd tot tijd werken leerlingen samen en, indien de diverse planningen het toe laten, werken we met een korte speeddate waarin leerlingen ervaringen delen en zo leren van elkaar.
Het streven is om het nieuwe leren steeds toe te passen op het werk dat voor school moet gebeuren. Wij kunnen echter niet beloven dat, op het moment dat een leerling weer naar huis gaat, al het huiswerk altijd volledig af is.
Belangrijk is dat de nieuwe manier van werken op termijn, naast betere resultaten, ook enorme tijdswinst gaat opleveren.